Version:
Dziś 21 października 2018 r.

ODPUST ZA ZMARŁYCH

W dniach 1-8 listopada, za nawiedzenie cmentarza można uzyskać odpust za zmarłych

  

 Jakie warunki należy spełnić by uzyskać odpust zupełny?

 

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem (w tym wypadku nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych w dniach 1-8 listopada)

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.


Dodano: 2017-10-31 | aktualizowano: 2017-10-31 17:44:16 | odsłon: 542


Projekt Krzysztof Adamski KOMPANIA TWCZA - Projektowanie stron internetowych