Version:
Dziś 21 lutego 2019 r.

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego

Kiedy patrzymy na żłóbek Jezusa i zgromadzonych wokół Niego pierwszych świadków Narodzenia, uderza nas jedność tej wspólnoty.

 

Jest to obraz zapowiedziany już przez Izajasza: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą razem i mały chłopiec będzie je poganiał." (Iz 11, 6). Jezus inaugurując „pełnię czasu” (Ga 4, 4) doprowadza do cudu zjednoczenia i pojednania odwiecznych wrogów. Tegoroczne Boże Narodzenie, które wprowadza nas w trzydziesty rok istnienia polskiej parafii tutaj w Houston, powinno rozpocząć czas naszej refleksji nad tym, jak my, w tym świętym miejscu przy Blalock, realizujemy to co bł. Jan Paweł II nazwał „duchowością komunii”. Duchowość komunii to zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także «dar dla mnie». Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. (Nuovo millenio ineunte, nr 43). Wprowadzenie duchowości komunii to moje najgłębsze pragnienie i życzenie na Boże Narodzenie i Nowy Rok Pański 2012.
 
                                                                                                      ks. Waldemar Matusiak, chrystusowiec

Dodano: 2011-12-23 | aktualizowano: 2011-12-23 22:55:34 | odsłon: 1681


Projekt Krzysztof Adamski KOMPANIA TWCZA - Projektowanie stron internetowych